Paper Province deltog i klusterpanel i Bryssel

Den 14 mars deltog Maria Hollander, Paper Province vd, i en panel för att tala om kluster och bioekonomi i Bryssel. Hon var en av flera representanter från framgångsrika och väletablerade kluster som fans på plats för att dela med sig av erfarenheter.

Kluster och bioekonomi anses vara en bra kombination. Önskan är därmed bana väg för nya klusterinitiativ inom EU. Bio-based Industries och SCAR Bioeconomy Strategic Working Group bjöd därför in till en workshop i Bryssel den 14 mars. Syftet var att arbeta mot att öka medverkan av medlemsstater, associerade länder, regioner och intressenter för att utnyttja hela EUs biobaserade potential.
– Man ser att kluster är viktiga i arbetet med bioekonomi, säger Maria Hollander, som var på plats.