Paper Province bjöd in till riksmöte om industriella och urbana samarbeten

I början av december möttes ett fyrtiotal deltagare i Karlstad för att prata om industriell och urban symbios. Paper Province var värd för den nationella träffen som skapade nya samarbeten och idéer för att bättre ta till vara på rester från industri och samhälle.

Mötet i Karlstad den 5 – 6 december anordnades av Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS). Tre av nätverkets medlemmar – Paper Province, Linköpings universitet och Sotenäs kommun – stod för arrangemang och inbjudan. Drygt 40 personer medverkade, tillhörande näringslivet, offentlig verksamhet och akademin. Föredragen och diskussionerna kretsade kring sidoströmmar och avfall, resurseffektivitet, innovation, samverkan och klimatsmart tillväxt.

Hållbar stadsutveckling

Katarina Lindfors var en av de som deltog. Katarina jobbar på Göteborg Stad och är projektledare för Stadslandet. Projektet främjar en hållbar stadsutveckling och ett grönt näringsliv genom samverkan mellan medborgare, företag, forskare, föreningar och stadsförvaltningar i Göteborg. I projektet ingår att hitta förutsättningar för industriell symbios, och det var därför som Katarina intresserade sig för eventet i Karlstad.

– Det här mötet var jättebra för mig. Jag visste inte så mycket om ämnet innan. Men nu har jag fått den inblick jag behöver för att besöka företagen i vår region och diskutera restflöden och möjliga samarbeten, säger Katarina.

– Jag kunde inte föreställa mig att det finns så många olika symbiosvarianter som jag har hört talas om här. Jag tar med mig nya insikter och kontakter som kommer ge Stadslandet en skjuts åt rätt håll när det gäller industriell symbios.

Utöver Katarina och hennes kollega från Göteborg Stad deltog bland annat intresserade och sakkunniga från svenska Länsstyrelser, Näringsdepartementet, Stora Enso, Karlstads och Linköpings universitet, RISE, Ragn-Sells, Region Gävleborg, Region Värmland, Re:Source, Vinnova och Gasum.

Oupptäckt potential i svensk industri

Industriell symbios innebär att samarbeta på olika plan, för att maximera ekonomiska och miljömässiga vinster ur material, energi och andra resurser och flöden. Till exempel kan biprodukter från en industri fungera som råmaterial för en annan.

– Det är viktigare än någonsin att ta till vara på jordens resurser på ett smartare sätt och det pågår redan många lyckade initiativ inom industriell och urban symbios på lokal nivå. SNIUS-nätverket vill ta nästa steg och skala upp symbioseffekten nationellt. Det kommer att gynna både miljön och näringslivet, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.

Det finns många symbioser och vinster kvar att upptäcka tror nätverket. Träffar som dessa är viktiga att anordna för att utöka kontaktnätet, fånga upp nya samarbeten och lära av varandra.

Under mötet ordnades ett studiebesök på Stora Enso Skoghalls bruk. Där fick deltagarna uppleva industriell symbios i praktiken. Det bjöds bland annat på presentation av Wermlands Mejeris utveckling av en helt regional produkt, både mjölk och förpackning, som trots ett högre pris har tagit stora marknadsandelar.

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com