Paper Province beviljas nya miljoner för att stärka skogsindustrin

Paper Province har beviljats delfinansiering till det nya projektet Klimatsmart Innovation. 6,2 miljoner kronor kommer från Tillväxtverkets senaste strukturfondsutlysning. Total omsättning i projektet är 12,4 miljoner fördelat över tre år med start i oktober.  Paper Province nya projekt Klimatsmart Innovation startar i oktober och sträcker sig tre år framåt. Det övergripande målet är att säkerställa en hållbar och långsiktig regional plattform för innovation och utveckling inom skogsbaserade värdekedjor, som en förutsättning för företagens tillväxt och innovationskraft. Projektet ska bidra till hög effektivitet och lönsamhet, samt ökad innovationskraft i basindustrin samtidigt som utvecklingen tar sin utgångspunkt i hållbara och klimatsmarta lösningar.– Att projektet beviljats stärker ytterligare vår möjlighet att bidra till utveckling för företagen i regionen. I projektet fokuserar vi bland annat på mångfald, kreativitet och innovation samt ökad studentsamverkan, klimatsmart affärsutveckling och internationalisering. Alla är viktiga faktorer för att regionens näringsliv ska fortsätta vara i världsklass, säger Maria Hollander, VD på Paper Province.
Bakom beslutet om vilka projekt som beviljats medel står Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.
– Arbetsuppgiften som kommer med projektpengarna är tydlig: stärk näringslivet, skapa sysselsättning och tillväxt. Projekten presenterar smarta lösningar som bland annat ska bredda regionens näringsliv och stärka entreprenörskapet på regionens alla orter, säger Per Persson, enhetschef på Tillväxtverkets regionkontor Norra Mellansverige.