Paper Province belönat med guld

I dessa OS-tider har även Paper Province belönats med guldmedalj. – Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Paper Province har tilldelats Cluster Management Excellence Gold – den högsta utmärkelsen som delas ut av European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

Paper Province har haft guldet som mål sedan vi  gick med i EU-projektet Towards cluster Excellency 2016 och uppnådde bronsnivån.
– Vi fick reda på vad vi behövde förbättra, men vi såg även att vi redan var ganska bra och hade stora chanser att få guld, säger Magnus Persson.

Sedan dess har vi arbetat med sin klusterutveckling och bland annat gjort studiebesök på guldkluster i Europa.
– Vi har varit i Spanien, Danmark och Österrike och fått med oss lärdomar hem. Vi har exempelvis tittat på hur andra jobbar med sina IT-verktyg och vilka tjänster man kan erbjuda sina medlemmar.

Vad betyder det för Paper Province att ha guldet?

– Det är en kvalitetsstämpel. Vi blir mer synliga internationellt och när andra kluster i Europa söker partners söker de efter guldkluster.

För våra medlemmar innebär det att vi blir en effektivare organisation som kan göra ännu bättre tjänster, säger Magnus Persson.

Under två dagar i december besöktes Paper Province av oberoende internationella klusterexperter från Europeiska sekretariatet för klusteranalys (ESCA), som är de som genomför klusterrevisioner på uppdrag av ECEI. De tittade på olika områden; som struktur, arbetsmetoder, genomslag i media, aktiviteter, mål och resultat.

Nu har Paper Province två år på sig att bli ännu bättre – det krävs för att få behålla certifikatet vid nästa utvärdering.

– Vi har guldet en begränsad tid och måste jobba för att få behålla det. Vi har planerat vad vi ska förbättra de kommande åren.
Paper Province är ett av två svenska kluster som just nu har uppnått guldnivån, en utmärkelse organisationen delar med ett 60-tal andra kluster i Europa.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com