Paper Province är bronze label-certifierade

Vi kan stolt meddela att Paper Province har kvalitetscertifierats med en Bronze Label i European Cluster Management Excellence. Kvalitetsmärkningen är ett bevis på att klustret håller en god standard efter europeiska mått.

Den 25:e april skickade Paper Province in en ansökan till ESCA om bronsmärkning. Det gör att vi under våren har deltagit i en genomgång av klustret. Genom en omfattande intervju, där 36 indikatorer låg till grund för kartläggningen, gjordes sedan en bedömning av klustret. Man tittade bland annat på klustrets struktur, ledarskap, styrning, finansiering, tjänster som erbjuds, kontakt och interaktion inom klustret och på insatserna som genomförs.

Efter att alla bitar summerats stod det klart. Vi uppfyllde de krav som behövs för den bronsmärkning som vi ansökte om. Paper Province beviljades där med European Cluster Excellence Initiative Bronze Label. Certifieringen är giltligt i två år.

Bakom certifieringen står ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis, Cluster Management Exellence och European Cluster Excellence Invite.

PowerPoint-Präsentation