På väg mot studentliv och bi-strömmar i Kina

Om några dagar reser Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz till Hong Kong. De har blivit antagna som utbytesstudenter på The Chinese University of Hong Kong. De kommer även utföra ett uppdrag åt Paper Province. ”Vi ska titta på de kinesiska sågverkens produktionskedjor och deras bi-strömmar”, säger Tobias Söderbom Olsson.

Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz Iäser industriell ekonomi med inriktning maskinteknik på Karlstads universitet. Den 29 december sätter de sig på flyget till Hong Kong. Under en termin ska de byta ut studentlivet i Karlstad mot den kinesiska storstaden. Utöver studier i teknik, ekonomi och logistik ska de ägna sig åt analysen på uppdrag av Paper Province.

– Vi ska ta reda på vad kineserna gör med sina bi-strömmar och undersöka om vi kan ta med några av deras koncept till Sverige eller till och med exportera till dem. Lösningar som kan höja förädlingsvärdet på vårt sågspån och andra biprodukter, säger Tobias.

Tobias och Gustav kommer att resa runt i landet och besöka sågverk och intervjua nyckelpersoner på företagen.

Utbytet har fått en annan dimension tack vare uppdraget, tycker de båda. De kommer inte bara att få en inblick i den kinesiska universitetskulturen utan får även se hur den professionella industrin fungerar.

–  Vi kommer att uppleva och ta del av något man inte får som vanlig utbytesstudent, säger Tobias.

– Det blir inte bara att plugga och umgås med andra studenter. Vi får se hur industrierna fungerar, vad man har för affärsetik och seder vid möten. Och det blir kul att se andra delar av Kina som man inte skulle få se som vanlig turist, säger Gustav.

Resultatet av deras arbete kommer att följas upp under tiden de är i Kina och mynna ut i en rapport som de hoppas kan vara till nytta för Paper Province och våra medlemsföretag.