Orderrekord hos Heat Management

Pappers- och massabruks sodapannor kan bli en flaskhals i produktionen, men genom att effektivisera rengöringen av värmeöverförande ytor och kanaler kan processen snabbas på. Det har Paper Province medlemsföretag Heat Management tagit fasta på genom sin rengöringsteknik som 2023 slog nytt försäljningsrekord.

Heat Management har två rengöringssystem, dels optimering, dels infraljudsotning. Infraljudsotningen är en svensk teknik som fått stor spridning inom kraft- och värmeverk. De senaste åren har även efterfrågan utanför Sverige växt. Detta har lett till ett rekordår för Heat Management, som fått installera och driftsätta infraljudsotningssystem över hela världen, särskilt i Asien.

Företaget har ingått ett partnerskap med Eco Plant Services (EPS), som bland annat lett till flera ordrar i Thailand – en marknad som ser mycket lovande ut, enligt en artikel på Heat Managements hemsida. I artikeln berättar Heat Management också att man har också fått återkommande beställningar från nöjda kunder i Centraleuropa med installationer i Nederländerna, Polen och Storbritannien.

Genom att installera effektiv teknik för rengöring kan ångförbrukningen för sotblåsning typiskt halveras och rengöringens verkan förbättras. Det innebär att risken för driftstopp, till följd av manuell rengöring, sjunker drastiskt samtidigt som värdefull ånga sparas.

Läs mer om framgångsfaktorerna bakom Heat Managements rekordår på deras hemsida: Länk >