Bioekonomisk statistik

Bioekonomi handlar om att gå få från fossila till förnybara råvaror, för att klara framtidens samhällsutmaningar. Här kan du jämföra hur bra Sveriges regioner är på att ta till vara på bioekonomins möjligheter. Underlaget är framtaget av Bioekonomi – regioner i samverkan ihop med Statistikmyndigheten SCB.