Kontakt

Matilda Iverlund

Vd

+46 (0)73 242 14 67

matilda.iverlund@paperprovince.com

Paul Nemes

Vice vd

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com

Peter Edberg

Projektledare och teamledare

+46 (0)73 061 75 17

peter.edberg@paperprovince.com

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com

Jessica Edlom

Kommunikatör

jessica.edlom@paperprovince.com

Malin Hildén

Kommunikatör

+46 (0)70 219 08 98

malin.hilden@paperprovince.com

Gry Lenschow Andersen

Projektledare

+46 (0)730-987 588

gry.lenschow.andersen@paperprovince.com

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com

Magnus Persson

Projektledare

+46 (0)70 342 79 41

magnus.persson@paperprovince.com

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com

Besöksadress:
Innovation Park
Sommargatan 101 A
656 37 Karlstad

Fakturaadress e-post: inbox.lev.473481@arkivplats.se

Fakturaadress post:
The Paper Province Ekonomisk Förening
Kund id: FRX 5708
FE 301
105 69 Stockholm