Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister
Datum: 20/1

Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

Från brandskydd och smaksättare till bioplast och batterier. Ligninets användningsområde är stort vilket gör det till en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Under kommande Wood Talk får vi veta mer om detta och om arbetet på testbädden LignoCity i Bäckhammar.

I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt. Genom att ta vara hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. I framställningen av pappersmassa (cellulosa) är en av biprodukterna lignin – det ”klister” som binder fiber och ger styrka till träd och växter, men det är också ett material som påverkar pappret och gör så att det gulnar snabbt. Därmed separeras lignin från massan vid tillverkning av produkter som papper och kartong.

Idag eldas det mesta av ligninet upp för att skapa grön el. Ligninet kommer därmed till användning men det skulle få ett betydligt högre värde, ekonomiskt och miljömässigt, om det togs tillvara på andra vis.

Det kan till exempel användas till asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier, brandskydd och för att framställa världens vanligaste smaksättare vanillin.

– Flera aktörer använder och experimenterar med lignin för att ta fram nya applikationer. RenCom är ett företag som använder lignin till att skapa bioplast. I medier kan vi också se artiklar om asfalt innehållande lignin som bindemedel och vi startar nu upp ett projekt tillsammans med NCC för att asfaltera provsträckor under 2021, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity.

Under detta webbinarium bjuds du på en inblick i ligninets värld, arbetet i testbädden och projektet LignoCity 2.0.

Delta via Zoom

Sändningen avslutas med en frågestund där du gärna får skriva frågor i chatten eller delta direkt i Zoom.

Varmt välkomna!

NÄR: 20 januari klockan 15.00 – 15.30

VAR: Online via Zoom. Anslut här.

Webbinariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Har du missat våra tidigare Wood Talk? Inga problem. Du hittar sändingarna här >

Kommande Wood Talk

Boka in kommande Wood Talk i din kalender redan nu.

24 februari: Additiv tillverkning med skoglig råvara hos The Wood Region

24 mars: Framgångsrik tjänstefiering

21 april: Fossilfria förpackningar

26 maj: Paper Province-våren och medlemsframgångar

23 juni: Framtidens kompetens