Webbinarium med Karlstads universitet – hur uppnår vi symbios mellan företag och lokalsamhällen?
Datum: 17/3

Webbinarium med Karlstads universitet – hur uppnår vi symbios mellan företag och lokalsamhällen?

Den 17 mars bjuder DAMI 4.0 (Forskningscentrum för Digital Adaptiv Tillverkning för Industri 4.0) på Karlstads universitet in till ett digitalt seminarium om vinster för samhälle och industri att arbeta i symbios kring samhällsutmaningar.

Seminariet är det första i raden i en seminarieserie där DAMI 4.0 bjuder in till tvärvetenskaplig forskningsagenda inom fem olika områden som rör hur digitalisering med hjälp av intelligenta datadrivna system påverkar produktion och processer i framtidens fabriker: systemaspekter, infrastruktur, intelligens, organisation samt sociala och mänskliga faktorer.

Seminariet riktar sig till företag och/eller forskare som genomgår eller arbetar med digitaliseringsprocesser inom industrin.

Vi kommer att diskutera exempel på den symbios och de vinster som kan uppstå för både företag och samhälle när företag engagerar sig i lokalsamhälle och när initiativ tas i lokalsamhällen för att engagera exempelvis barn och unga i framtidsfrågor så som digitalisering. Under seminariet kommer vi att diskutera frågor kring industri 5.0, och hur företags digitaliseringsresa är en del av en större samhällelig kontext och har betydelse för lokala platser och människor.

Medverkande företag är Uddeholm och Volvo samt projektet Allas barn och unga i Arvika.

NÄR: 17 mars klockan 13.00-15.30
VAR: Online via Zoom
ANMÄLAN: Görs här: www.kau.se/dami-evenemang

Seminariet är kostnadsfritt.

Program

13.00
Välkommen till seminariet!

DAMI 4.0 tvärvetenskapliga forskningsagenda. Andreas Kassler, Karlstads universitet

13.25
Industri 5.0. Anna Ericson Öberg, Volvo
Vad innebär Industri 5.0 och hur inkluderas människa, miljö och samhälle på ett företags digitaliseringsresa?

14.00
Korta inspirationsföreläsningar

Hur bibehåller vi tjejernas teknikintresse. Exemplet Vera (Åsa Öberg, Volvo)
Vilka vinster ser Volvo CE med att arbeta med unga tjejers teknikintresse? Exempel från initiativet VERA. Allas barn och unga i Arvika (Elin Tienveri, Arvika Innovation park)
Vilka vinster finns för Arvikas barn och unga genom industrins engagemang?
Stark lokal förankring i 354 år. (Robert Gustafsson, Uddeholm)
Hur engagerar sig Uddeholm i lokalsamhället och vilka är vinsterna?
14.40
Paneldiskussion

15.00
Framtidsdiskussion i break-out rooms
Vad kan hjälpa er verksamhet på denna resa? Vad kan DAMI bidra med?

15.30
Seminariet avslutas