We nailed it! Hur vi bygger offentligt i trä
Datum: 25/3

We nailed it! Hur vi bygger offentligt i trä

Intresset för träbyggande är på topp och ByggDialog Dalarna bjuder nu in till en konferens på temat 25 mars 2021.

Allt fler går över till trä och aktörer inom offentligheten går före. Samtidigt fördjupas frågeställningarna, svar på byggkrav ställs och branschen söker lösningar. Hur gör vi för att utveckla träbyggande? Vad behöver beställaren, utföraren och leverantören i kedjan förbättra för att trä ska bli det bästa alternativet?

Falun har en historia som trästad och är en av de kommuner som tidigt kommit igång att bygga större hus i trä. Falun har fokuserat på skolor, förskolor, vård och omsorgsboenden.

När nu träbyggande börjar ta ordentlig fart i landet och det blir en allt viktigare del av Agenda 2030 vill Falun berätta om sina erfarenheter. Region Dalarna planerar för att bygga fler byggnader i trä. Här ställs utmaningar inom brand, fukt, ljud och upphandlingar på sin spets. Går det att förena allt tuffare krav med ett effektivt träbyggande?

Utveckling kräver kompetens och spetskompetens, men också en plattform för piloter och testbäddar som bas för ett erfarenhetsutbyte. Kan Dalarna leverera detta?

Välkommen till en mycket spännande dag med syftet att fördjupa dialogen om träbyggande.

Dagen anordnas av Trästad Sverige, Falu kommun och ByggDialog Dalarnas träkonferens.

Konferensen kommer att erbjudas digitalt men vi kommer också att erbjuda ett antal platser så att det är möjligt att delta fysiskt på plats i Falun. Under rådande omständigheter med den pågående Corona-pandemin och det osäkra läget som råder kommer vi att återkomma gällande detta. Ange i anmälan nedan om du är intresserad av att delta på plats i Falun.

NÄR:  25 mars 13.00 – 16.30
VAR: Online
ANMÄLAN: Görs här

Mer information och program hittas här: We nailed it!