Kickoff för Industriell Träbyggnation – IndBygg Foto: Stora Enso
Datum: 2/6

Kickoff för Industriell Träbyggnation – IndBygg

Nu drar projektet IndBygg igång på allvar. Ett projekt med syfte att öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbeten mellan företag i branschen. I IndBygg skapas nya idéer och lösningar som leder till bättre klimatsmarta affärer. Trä är det enda förnybara byggmaterialet och målet är att det ska bli det dominerande materialet i svensk byggindustri.

På kickoffen 2 juni kan du vara med på sändningen online och lyssna på intressanta talare. Det finns även tillfälle att ställa frågor via Menti.com.

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och att bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen. Därför behövs projekt som IndBygg. På kickoffen får du reda på hur projektet bedrivs i Värmland och Dalarna, hur behoven ser ut och vad som behöver göras för att industriellt träbyggande ska bli standard i framtiden.

Observera att kickoffen är ett slutet arrangemang för projektdeltagare i Indbygg.

NÄR: 2 juni 2020, klockan 14.30-16.00
VAR: Online via Youtube (länk skickas ut till alla anmälda deltagare innan kickoffen)
PRIS: Kostnadsfritt
ANMÄLAN: Anmäl dig här

Konferensen sänds online och du kommer att få en länk i god tid innan det drar igång.

Ta gärna med dig fika och kaffebröd till den gemensamma kaffepausen.

Program

14:30 Vi kopplar upp oss via länken som skickats ut

  • Projektledare Gunnar Hellerström på Paper Province hälsar er välkomna och presenterar programmet
  • Industriell träbyggnation + Paper Province = sant, Maria Hollander, Paper Province
  • Bakgrund till IndBygg och varför projektet finns, Helene Vogelmann, Region Värmland
  • Status i industrin, Roberth Sundhäll, ByggDialog AB
  • Testbäddar i Värmland och Dalarna, Helene Axelsson, IUC Dalarna
  • Paus med virtuell fika
  • Hur ser kunskapsläget ut idag? Andrey Abadzhiev, Karlstads universitet
  • Strategier för ett lyckat projekt, Lennart Proper, Paper Province, ordf. strategigruppen IndBygg
  • Vad gör vi nu? Gunnar Hellerström

16:00 Sändningen avslutas