Aktuella skogliga frågor på virkesforum 2019
Datum: 11/9

Aktuella skogliga frågor på virkesforum 2019

Skogsindustrierna bjuder in till virkesforum 2019. Årets teman är råvarutillgång, energi och investeringar samt en utblick på Centraleuropa och granbarkborrar. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

TID: 11 september, kl 9.30-16.30 Kaffe serveras från 08.30. Dagen avslutas med ett mingel

PLATS: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

DELTAGARAVGIFT: 2 950 kr plus moms

FRÅGOR: linda.eriksson@skogsindustrierna.se

 

PROGRAM

Tema råvarutillgång

 • Skogsindustrins råvarubehov – Henrik Sjölund, Holmen
 • Behov av biomassa i andra sektorer – TBD
 • Hur ökar vi fotosyntesen? – Rolf Björheden, Skogforsk
 • Vad säger politikerna? – Isak From, Socialdemokraterna Maria Gardfjell, Miljöpartiet Kristina Yngwe, Centerpartiet John Widegren, Moderaterna

Kaffe

Tema Tyskland/Centraleuropa

 • Granbarkborrar i Centraleuropa – Tomáš Hlásny, Czech University of Life Sciences
 • Effekter på virkesmarknaden – Christian Skilich, Mondi
 • Skogsindustrins utveckling i Tyskland – Carsten Doehring, Deutsche Säge- und Holzindustrie

Lunch

Tema Energi

 • Pellets, energi, skog & bioprocesser – Jaano Haidla, Granuul Invest
 • Preem och biodrivmedel – Sören Eriksson, Preem
 • Kommer biodrivmedel från skogen flyga? – Henrik Brodin, Södra
 • Förnybarhetsdirektivet – vad innebär det? Karin Tormalm, Skogsindustrierna

Kaffe

Tema investeringar och strukturomvandling

 • Framtiden efter Bergvik – Anders Grånäs, Dalarnas försäkringsbolag
 • CRK Forest – Rickard Lehmann, CRK Forest
 • Metsäs investeringar i Finland – Juha Mäntylä, Metsä

Mingel

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR:

https://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/kalender/2019/09/virkesforum-2019/