Vipp forskarskola på väg i mål
Datum: 12/11

Vipp forskarskola på väg i mål

Den 12 november bjuder Vipp forskarskola och Karlstads universitet in till avslutningsmöte, med några tillbakablickar men även med blicken framåt. Temat för mötet är att berätta om vad en industriell forskarskola betytt för att stärka universitetets forskning och för kompetensutveckling i näringslivet.

NÄR: 12 november klockan 12.50 – 14.35
VAR: Online via Zoom
ANMÄLAN: Gör du här >

Program

  • Inledning: Per Kristensen
  • ”Recept för en framgångsrik företagsforskarskola – VIPP”, Lars Järnström, Karlstads universitet
  • ”Skogsindustrin behöver fortfarande doktorer!”, Torgny Persson (forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna)
  • Paus
  • ”Doktorandsamverkan mellan företag och akademi ger resultat!”, Linda Assbring (programansvarig för Företagsforskarskolor på KK-stiftelsen)
  • Diskussion ledd av moderator, med företag och doktorander inom Vipp
  • ”Ny företagsforskarskola…” Louise Svanqvist, styrelseordförande Vipp

Om Vipp

Vipp forskarskola som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020 och det vill vi fira i samband med Papermakers Light den 12 november.

Vi ska nu använda våra lärdomar om hur företagsforskarskolan fungerat för att ta sikte på framtiden och fortsatt näringslivssamverkan.

Samverkan för stark forskning och kompetensutveckling

Vipp står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, och är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet, som ska stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

Forskarskolan är ett samarbete mellan ett flertal ämnen på Karlstads universitet och företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland. Projektet finansieras av de deltagande företagen, KK-stiftelsen och Karlstads universitet med sammanlagt 85 miljoner kronor och pågår 2011-2020. Under perioden har 18 företagsdoktorander bedrivit forskarstudier inom forskarskolan.

Kontakt

Pia Eriksson
+46 54 700 1579
Karlstads universitet
VIPP Forskarskolan