Vinna eller försvinna – fokus på kompetens
Datum: 24/2

Vinna eller försvinna – fokus på kompetens

Välkommen till den tredje delen av Region Värmlands konferensserie Vinna eller försvinna! Den här gången fokuserar vi på hur organisationer kan arbeta för att attrahera nyckelkompetens på en svårnavigerad arbetsmarknad.

Vinna eller försvinna är Region Värmlands konferens- och seminarieserie som fokuserar på mångfald och jämställdhet i det värmländska näringslivet. Målgruppen är företagsfrämjare, företag och personer i offentlig verksamhet som arbetar med näringslivsfrågor.

Attrahera och behålla kompetens

Att locka rätt kompetens i rätt tid är en förutsättning för att nå sina mål. Idag finns det stora utmaningar i att hitta nyckelpersoner som kan bidra till utveckling och tillväxt.

Under dagen fokuserar vi på vikten av att erbjuda en jämställd, mångfaldig och inkluderande arbetsplats och går på djupet i varför det är en nyckelfaktor för att locka och behålla rätt kompetens.

Vi får lyssna till flera spännande föredragshållare med expertkunskaper och får ta del av erfarenheter från företag som lyckats stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att fokusera på jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Konferensen är kostnadsfri.

NÄR: 24 februari, klockan 13-16
VAR:  Digitalt
ANMNÄLAN: Görs här >

Program

  • Välkomna
  • From X to Next. Anna Lensmar-Friedman, Fairplace
  • Framtidspanel. Unga vuxna diskuterar vad de söker hos arbetsgivare
  • Myter och fakta om Värmland. Anna-Karin Tollin, Region Värmland
  • Bygga rätt från början – jämställdhet som DNA. Sofi Elfving, Substorm
  • Företagspanel. Rottneros, Elvenite och Norma diskuterar.
  • Att behålla och attrahera kompetens. John Johansson, Karlstads universitet
  • Samtal med regionråden Stina Höök och Åsa Johansson
  • Summering och avslutning