Viktig dag för industrins kompetensförsörjning
Datum: 19/3

Viktig dag för industrins kompetensförsörjning

För att säkra framtida konkurrenskraft och kraftsamla kring aktuella kompetensfrågor bjuder IUC / Stål & Verkstad in till en halvdagsaktivitet den 19 mars.

Tunga experter inom kompetensförsörjning, utbildning och projekt i Värmland finns på plats för att berätta om åtgärder, satsningar och möjligheter riktade till industrin i Värmland. Detta för att utbilda både befintlig personal och framtida kollegor som vill in inom industrin.

Kom och lyssna, diskutera, nätverka och ställ frågor!

NÄR: 19 mars klockan 13:15-16:30
VART: Karlstad Innovation Park
ANMÄLAN: till ellinor.westh@iucstalverkstad.se eller 070-685 36 59

MEDVERKANDE

  • Jonny Ohlsson, näringslivsjournalist – NWT, är moderator för dagen.
  • Jan Asp – Arbetsförmedlingen – arbetsmarknadsbehovsutbildningar som matchar företagens kompetensbehov med kortare utbildning för arbetssökande.
  • Berndt Jendrny – Match2job – ett regionalt projekt för kompetensförsörjning som matchar länets nyanlända mot bristyrken och arbetsgivarnas faktiska behov av arbetskraft.
  • Boo Rundqvist – projektledare – Industriråd Värmland, och Lennart Fernström – Industriråd Värmland, erbjuder en sammanhållen yrkesutbildning med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov. Fem regionala yrkescenter.
  • Åsa Barck, ordförande – Teknik College och HR Business Partner på Volvo CE, Arvika. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
  • Annika Jederström, projektledare – Sveriges Ingenjörer – Projektet Första Ingenjören.
  • Jan Håkansson, Rektor – Bergsskolan. Ingenjör- och teknikerutbildningar samt uppdragsutbildningar för industri och industrinära företag.
  • Mikael Björkholtz, Utbildare – Sweden High Tech Welding Team, Yrkesutbildningar och certifiering inom svetsteknik och transportteknik.

Varmt välkomna!