Vidareutbildning i Hållbart företagande
Datum: 19/5 - 26/5

Vidareutbildning i Hållbart företagande

Örebro universitet erbjuder en vidareutbildning i Hållbart företagande. Den bygger på innehållet i Sveriges första master i företagsekonomi och hållbarhet och ger tre högskolepoäng.

Den digitala utbildingen ges av Center for Sustainable Business – CSB vid Handelshögskolan Örebro universitet och bygger på innehållet i en mycket populär och unik masterutbildning med fokus på kombinationen företagsekonomi och hållbarhet. Efter godkänd examination ger kursen tre högskolepoäng.

Under två dagar studeras områdena CSR och företagsetik, redovisning, styrning och kommunikation, miljömanagement och hållbara värdekedjor.

På grund av situationen kring coronviruset kommer utbildningen att ges i en digital version den 19 och 26 maj 2021.

Läs mer om upplägg, målgrupp, kostnad och hur du anmäler dig här