Värmland – ett framtida nav i svensk skogsnäring
Datum: 30/8

Värmland – ett framtida nav i svensk skogsnäring

Skogsnäringen i Värmland har stora möjligheter att spela en nyckelroll för innovation och utveckling i regionen. Den har också alla förutsättningar att bli ett nationellt nav för utveckling av den svenska skogsbranschen.

Förutsättningarna finns genom starka aktörer och en rad intressanta innovationsområden. Detta öppnar för möjligheterna att utveckla innovationsplattformar kring skogen och skogsindustrins produkter och processer.

Workshopen arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Business Värmland, Paper Province och Region Värmland. Workshopen ska ge svar på vilken roll Värmland kan spela och hur vägen dit ser ut.

Personer med den kompetens och erfarenhet som krävs har bjudits in för att arbeta med workshopens frågeställningar:

  • Vad krävs för att skogsnäringen i Värmland ska stärka sin roll för innovation och utveckling i regionen? Hur behöver samverkan mellan akademi, näringsliv och politik utvecklas? Hur kan samarbete med aktörer i andra branscher bidra?
  • Inom vilka områden och på vilka sätt kan Värmland bli en nationell hub i utvecklingen av den svenska skogsnäringen?
  • Vad krävs av aktörer på regional och nationell nivå för att nå dit? Vilka initiativ måste tas?

Inledare och inspiratörer:

  • Peter Berg som har tjugo års erfarenhet från skogsnäringen. Peter är chef för området pappers- och skogsprodukter inom konsultföretaget McKinsey.
  • Jon Haag, RISE, chef för Test & Demokontoret, en central enhet som ska stötta och utveckla den allt viktigare testbäddsverksamheten inom RISE men också samordna med andra aktörer.
  • Maria Hollander, vd för Paper Province det världsledande företagsklustret med basen i Värmland.

 

NÄR: 30 augusti klockan 11.00 – 15.00
VAR: Karlstad CCC
ANMÄLAN: Görs här