Välkommen till WSP Arena 2019 om Träbyggnad – På spaning in i framtiden
Datum: 18/9

Välkommen till WSP Arena 2019 om Träbyggnad – På spaning in i framtiden

WSP bjuder in till ett seminarium med framtidsfokus inom ämnet träbyggnad.

Är träbyggnation en nyckel till svensk konkurrenskraft? Hur långt har vi kommit och vad är nästa steg? Vilka är våra visioner?

Genom korta föredrag från olika aktörer inom området får vi en bild av hur de ser på träets roll i framtidens byggnader samt exempel på lösningar från olika kommuner och projekt. Dagen innehåller också en interaktiv del där vi samlas och hjälps åt att identifiera nödvändiga insatser för att hantera omvärldens förändringskrav.

Välkommen!

NÄR: 18 september klockan 13.00-15.30
VAR: WSP i Karlstad, Lagergrens gata 8, plan 4
ANMÄLAN: senast 30 augusti via detta formulär >

Program

13:00 – 14:10 Föredrag

  • WSP (Victoria Kalén, Strategisk samhällsplanerare)
  • Karlstads kommun (Frida Petterson, ordf. tillväxtutskottet)
  • Arvika kommun (Lars Ove Jansson, ordf. Arvika Fastighets AB)
  • Växjö kommun (Catharina Winberg, politiskt ansv. bostadsfrågor och byggnationer)
  • Skövdebostäder (Björn Adler, byggprojektledare Frostaliden)

10 minuters paneldiskussion

14:10 – 15:00 Workshop + Fika
En interaktiv del där vi samlas kring olika frågeställningar, möjligheter och idéer.

15:00 – 15:30 Föredrag

  • Sveriges Träbyggnadskansli (Susanne Rudenstam, chef)
  • Stora Enso (Building Solutions)
  • NCC (Joel Rolandsson, projektchef Norrstjärnan i Örebro)
  • WSP (Håkan Nilsson, avd. chef Byggnadsfysik)

15:30 -> Mingel med buffé
Efter klockan 15:30 dukas det upp en AW-buffé där diskussionerna gärna får fortsätta över en bit mat!

För frågor, kontakta:
Jens Plate
jens.plate@wsp.com
010-7210626