Välkommen att delta på en resa mot framtiden
Datum: 25/5

Välkommen att delta på en resa mot framtiden

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och tycker att det är viktigt att lyssna på vad elever, företag och experter tänker om en hållbar framtid? Boka in 25 maj i kalendern. På Sundsta-Älvkullegymnasiet har du chansen att möta dem för att ta del av deras tankar och visioner om en grön och hållbar framtid.

I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm. Sverige står åter som värd för konferensen Stockholm+50 som arrangeras den 2–3 juni. Målet är att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

Den partipolitiskt obundna organisationen Framtidens röster bjuder in skolklasser för att göra FN-konferensen till ett tillfälle där barn, ungdomar, statschefer och FN-delegater möts på riktigt. Utgångspunkten är skolklassers förväntningar på framtidens samhälle och de beslut som behöver fattas i dagens miljö- och klimatfrågor. Syftet är att göra unga delaktiga i hållbarhetsfrågor och lyfta deras röster.

Hållplats Karlstad

Framtidens röster gör en resa genom Sverige med slutdestination FN:s miljökonferens i Stockholm. Den stannar till vid tio kommuner som under en dag visar sina satsningar på hållbar konkurrenskraft. Den 25 maj är det hållplats Karlstad som står i fokus!

På Sundsta-Älvkullegymnasiet överlämnas stafettpinnen från tidigare kommuner och det blir ett utbyte av visioner och idéer om en hållbar och konkurrenskraftig framtid. Som besökare kan du ta del av utställningar, presentationer och framtidsdialoger på temat Karlstad som klimatkommun med skogen och värmlänningarna som innovationskraft. Det blir en mötesplats för lärande, påverkan och hopp.

Dagen avslutas med en diskussion om vad som ska lyftas på FN-konferensen i juni.

NÄR: 25 maj. Dagen pågår 13.00–16.30 och avslutas med mingel 18.00–19.00.

VAR: Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.

Ingen anmälan krävs. Läs mer på eventsidan: https://karlstad.se/Nyheter/2022/maj/resan-mot-fn-hallplats-karlstad/