Vad kan Sverige lära av Kaliforniens innovationssystem?
Datum: 9/3

Vad kan Sverige lära av Kaliforniens innovationssystem?

Kalifornien är en av världens ledande regioner inom innovation och entreprenörskap, och har bidragit till att få fram många av de globalt mest framgångsrika teknikföretagen under de senaste decennierna. Vad gör aktörerna i Kalifornien så framgångsrika, och vad kan de lära oss i Sverige om att skapa ännu mer verklig nytta och lönsamma affärer från innovationer?

Välkommen till IVAs frukostseminarium där Mary Walshok, IVA-ledamot och professor vid University of California, delar med sig av sina erfarenheter från det framgångsrika innovationssystemet i Kalifornien. Presentationen följs upp av Maria Rankka, IVA-ledamot och entreprenör som reflekterar över hur vi i Sverige kan inspireras att skapa verklig nytta av fler svenska innovationer.

Avslutningsvis berättar Catarina Berglund och Magnus Bårdén, direktörer för den nationella systeminnovationsplattformen, iHubs Sweden, om sitt arbete med att stärka Sverige som innovationsland. Ett koncept som bygger på att mobilisera regionala styrkor och fästen för innovation för att lyckas på den globala marknaden.

Seminariet är den första av i en serie aktiviteter organiserade av iHubs Sweden och IVAs Entreprenörskapsakademi syfte att förbättra det svenska innovationssystemet.

NÄR: Torsdag den 9 mars 2023 08:00 – 09:00
VAR: Online eller på plats på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
ANMÄLAN: https://www.iva.se/event/vad-kan-sverige-lara-av-kaliforniens-innovationssystem/

Medverkande:
Mary Walshok, IVA-ledamot och professor vid University of California

Maria Rankka, IVA-ledamot och entreprenör (moderator)

Catarina Berglund, direktör iHubs Sweden

Magnus Bårdén, direktör iHubs Sweden