Vad kan skogen göra för klimatet?
Datum: 9/9

Vad kan skogen göra för klimatet?

Mellanskog bjuder in till en föreläsning med Thomas Lundmark, professor i skogsskötsel på SLU och en efterföljande paneldiskussion med representanter från skogsnäringen och politiken i Värmland.

VAD: Vad kan skogen göra för klimatet? Föreläsning med Thomas Lundmark, professor i skogsskötsel, SLU och efterföljande panelsamtal. I panelen finns Maria Hollander, vd Paper Province, Bengt Danielsson, regionchef Skogsstyrelsen, Dag Hallén, strateg bioekonomi Region Värmland, Anita Sjölander vd Nordic Paper och Monika Bubholz (MP) kommunalråd Karlstads kommun. Panelsamtalet leds av Patrik Olsson, ordförande LRF Värmland.

NÄR: måndag 9 september, kl 18 – 20. Fika med macka serveras i pausen mellan föreläsningen och panelsamtalet.
VAR: Värmlandssalen, Hotel Gustaf Fröding, Höjdgatan 3 i Karlstad
ANMÄLAN: www.mellanskog.se/evenemang

Värmland är ett av Sveriges skogsrikaste län. Paper Province driver sedan sex år ett nationellt jätteprojekt för att utveckla hur vi kan ställa om till en bioekonomi med skogen som bas.

Mångmiljardinvesteringarna i länets skogsindustri talar också sitt tydliga språk. Stora Ensos satsning på korslimmat trä och BillerudKorsnäs kartongmaskin är de senaste exemplen på hur strategiskt viktig skogen är som resurs för Värmländskt näringsliv. Att skogen också är en av nycklarna för att bromsa klimatförändringarna är de flesta överens om, men hur använder vi träråvaran bäst? Vad är sant och vad är falskt i debatten om hur vi ska komma till rätta med klimathotet?

Kom och uppdatera dig om de senaste forskningsrönen och samtalen när det gäller hur vi på bästa sätt skapar tillväxt och drar nytta av våra fantastiska skogar i Värmland.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till anders@klurakonstuktion.se eller telefon, 0708-91 48 26.