Tree2Tower – Nätverksträff där projektet kvarteret Furiren står i fokus
Datum: 5/5

Tree2Tower – Nätverksträff där projektet kvarteret Furiren står i fokus

Den 5 maj är det återigen dags för den digitala nätverksträffen Tree2Tower och denna gång riktar vi blicken mot ett unikt byggprojekt som ska uppföras i Falun!

Vid denna digitala nätverksträff kommer ni att få träffa Kopparstadens Bygg- och Utvecklingschef, Johan Appelberg, som kommer att berätta om deras kommande projekt, kvarteret Furiren. Med ambitionen att hitta den mest klimatsmarta kombinationen av byggmaterial kommer man uppföra sex flerbostadshus med KL-trästommar och ett hus med stål-/betongstomme. Mycket talar för att trä är ett klimatsmart byggmaterial, men samtidigt finns det många saker att ta hänsyn till när det gäller att bygga hållbart. Ett hus med trästomme kräver exempelvis mer gips och/eller sprinklers för att klara brand- samt ljudkrav. Det är helt enkelt flera faktorer att väga in och med detta projekt försöker Kopparstaden finna svar på hur olika val påverkar varandra och vad konsekvensen blir i slutänden.

Träffen hålls som en del inom det EU-finansierade projektet IndBygg och målgruppen för träffen är i första hand offentliga beställarorganisationer. Vid träffen kommer ni att få ta del av de bakomliggande motiven till projektet samt insikter och lärdomar från förprojekteringen. Träffen är öppen för alla och den är även relevant för företag inom byggbranschen som vill ”sätta sig i kundens skor” och veta mer om vilka utmaningar en beställare ställs inför.

Varmt välkommen!

VAR: Digitalt via Zoom och länken skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan.
NÄR: 5 maj
TID:  kl. 9.00-10.00.
PRIS: Kostnadsfritt
ANMÄLAN: Görs här