Träff i Testbäddsnätverket Peter Edberg och Gunnar Hellerström från Paper Province besöker UMV Coating Systems i Säffle
Datum: 24/2

Träff i Testbäddsnätverket

Testbäddar möjliggör för företag och innovatörer att snabbt testa nya idéer och ta fram nya prototyper. I Värmland finns ett nätverk med aktörer som ansvarar för testbäddar och nätverket samordnas av Paper Province. 24 februari anordnas nästa nätverksträff i Säffle.

Nätverket är öppet för aktörer som driver testbäddar inom skoglig bioekonomi och nätverket samverkar för att synliggöra erbjudande och skapa möjligheter för att snabba på innovationer. Med testbädd menas en miljö där företag och innovatörer kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Till exempel för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper.

En viktig testbädd i Värmland finns hos UMV Coating Systems i Säffle, där nätverket samlas 24 februari för att bland annat diskutera innovation kring fossilfria förpackningar.

Vill du veta mer eller är intresserad av att öppna upp ditt företags lokaler för test- och utvecklingsarbete? Anmäl ditt intresse till Peter Edberg: peter.edberg@paperprovince.com

NÄR: 24 februari kl. 10.00 – 13.00
VAR: Säffle