The Art of Leadership
Datum: 4/6

The Art of Leadership

Välkommen till ett ledarskapseminarium för kvinnor i logistik- och förpackningsbranschen som fokuserar på vad som gör att människor känner tilltro och hur du får andra med dig. Eventet anordnas av Packbridge med flera.

Du får möjlighet att nätverka och träffa andra kvinnor inom förpackningskedjan. För första gången arrangerar Packbridge detta evenemang tillsammans med det kvinnliga logistiknätet LOVA. Logistik och förpackning är två branscher som har en tydlig koppling till varandra och tillsammans skapar vi nya samarbeten och idéer.

The Art of Leadership är organiserat av Fempack, Packbridge, med engagemang och stöd från Fempack Steering Group. Evenemanget kommer att hållas i Sveriges senaste och mest moderna utställnings- och möteslokal – Åbymässan.

NÄR: 4 juni klockan 13.00 – 16.30
VAR: Åbymässan, Mölndal
ANMÄLAN OCH MER INFORMATION: hittar du här >