Ta del av Manufacturing Guides matchningslösningar
Datum: 25/1

Ta del av Manufacturing Guides matchningslösningar

Innovationssluss Vivan, Region Värmland bjuder in dig för att ta del av Manufacturing Guides lösningar måndagen den 25 januari 2021 klockan 13:30-14:25.

Region Värmland, Innovationssluss Vivan arrangerar innovationsforum tillsammans innovatörer, entreprenörer och företag. Innovationsforum som du är inbjuden till är en trygg mötesplats där vi samverkar vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller bara delar med oss av intressanta lösningar. Vi träffas digitalt via teams och tar del av och samtalar med Hans Bergmark från Manufacturing Guide.

I dagsläget är det svårt för en idéägare att industrialisera produktidéer, dvs att gå från en konceptprototyp till fullskalig produktion. Genom Manufacturing Guides matchningslösning mellan fysiska produktidéer och leverantörer så skapas bättre förutsättningar för goda produktidéer att realiseras genom svenska utvecklare och tillverkare. Affärsrådgivare och idéägare har idag svårt att hitta lämpliga parters inom svensk industri att involvera i ett tidigt skede. Svensk industri har å sin sida problem med att ta emot denna typ av förfrågningar då kvaliteten och relevansen ofta är för låg.

Läs mer på: manufacturingguide.com

Syfte

Ta del av hur Manufacturing Guide (MG) stöttar leverantörer, affärsrådgivare och idéägare så vill MG sprida vetskap om vad som finns tillgängligt idag samt ge en inblick i vad som planeras utvecklas framöver. Under presentationen ges möjlighet att ställa frågor och ge feedback kring befintliga lösningar samt lyfta fram helt nya tankar och idéer för att maximera just din/er nytta.

Mål

Målet är att Manufacturing Guide (MG) sprider vetskap om lösningens existens, att skapa nya kontakter för att accelerera expansionen av det innovationsstödjande nätverket samt signa fler affärsrådgivande organisationer för kostnadsfri åtkomst.

Program

13:30-13:40 Välkomna presentation av deltagarna/Mari Banck
13:40- 14:20 Presentation Hans Bergmark och alla deltar
14:20-14:25 Avslut och utvärdering/Mari Banck och Kristina Grubb

NÄR: 25 januari 13.30
VAR: Online
ANMÄLAN: Görs till Marie Bank på Region Värmalnd via e-post: Mari.banck@regionvarmland.se