Symbiosnätverksträff och besök vid Sveriges mest högprofilerade symbiosprojekt
Datum: 21/11 - 22/11

Symbiosnätverksträff och besök vid Sveriges mest högprofilerade symbiosprojekt

Arbetar du i företag, offentlig organisation eller akademi och är intresserad av hur samarbeten kan leda till stärkt miljö- och affärsnytta. Då ska du inte missa denna konferens. under två dagar, från lunch till lunch bjuds det på att spännande program med fyra olika sessioner samt ett besök till Sveriges mest högprofilerade symbiosprojekt, Regenergy Frövi.

Regenergy Frövi är ett stort och mycket intressant projekt. Det bottnar i att man använder industriell spillvärme från ett pappersbruk, i detta fall Frövi, och grön el för att producera grönsaker i växthus. Odlingen har potential att generera 8 000 ton tomater varje år och öppna upp för hundra nya arbetstillfällen samtidigt som växthusgaserna kan reduceras med närmare 8 700 ton per år. produktionsstart är planerad under 2024.

Utöver besöket till Frövi arrangeras en middag i växthuset med en imponerande storlek av 20 fotbollsplaner . Det är ett utmärkt tillfälle att få en unik inblick i projektet och hur det skapar symbios.

Under dagarna bjuds det så klart på flera intressanta föredrag.

Tisdag 21 november

Dagen startar med lunch kl. 12.

Pass 1: Företagen som tar vara på det som blir över
Företag som arbetar med att höja värdet på underutnyttjade resurser är nyckelaktörer för utvecklingen av industriella symbioser. Möt representanter från företag som delar med sig av sina erfarenheter och hör forskare reflektera över företagens förutsättningar.

Moderator: Mats Eklund, Linköpings universitet.

Pass 2: Driva växthus på spill

Regenergy Frövi är ett högprofilerat symbiosprojekt med ett värmesamarbete mellan en industri och en tomatodling. Hur kunde symbiosen förverkligas? Vilka andra organisationer och funktioner krävdes och vilken roll spelade det offentliga? Hör berättelsen från aktörerna som genomförde projektet.

Moderator: Victor Sunnliden, Region Örebro Innovation.

Studiebesök samt middag i växthuset Regenergy Frövi. Vi är åter i Örebro runt kl. 21.

Onsdag 22 november

Programmet startar kl. 9.

Pass 1: Är regionerna nyckeln till långlivat stöd för industriell symbios?

Regional samordning är viktigt för att forma symbioser till mer långlivade strukturer. Vad behövs för att kunna utveckla en symbios? Vilken roll spelar industriell symbios för Sveriges innovationskraft? På passet får du lyssna till exempel från olika svenska regioner.

Moderator: Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik.

Pass 2: Hur kan policy och nationella myndigheter underlätta för industriell symbios?

I Sverige har främjande av industriella symbioser framförallt drivits lokalt och kommuner har tagit en ledande roll. Även nationella myndigheter har en viktig roll för att möjliggöra fler industriella symbioser. På passet ges inspel om nationella myndigheters roll i dag och i framtiden, med möjlighet till inspel från publiken.

Moderator: Kristina Nyström, Linköpings universitet.

Dagen avslutas med lunch, cirka kl. 13.

Anmälan

När: 21-22 nov, lunch till lunch

Vart: Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4 i Örebro.

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta i nätverksträffen. Lunch, fika, middag och studiebesök ingår. Om du avbokar senare än den 13 november utgår en kostnad på 1 000 kronor.

Anmälan görs här!