SusFor – Workshop om att skriva ansökningar till Horisont 2020
Datum: 9/10

SusFor – Workshop om att skriva ansökningar till Horisont 2020

SusFor bjuder i samarbete med BioInnovation in till en workshop med fokus på att skriva ansökningar till H2020-samarbetsprojekt.

Horisont 2020 är EUs ramprogram för forskning och innovation, som erbjuder en mängd finansieringsmöjligheter för forskare, företag och den offentliga sektorn. Workshopen riktar sig till forskare inom akademin och skogssektorn.

Konkurrensen är hård och en välformulerad ansökan är en förutsättning för att lyckas. Workshopen finansieras av Vinnova och är en del i satsningen för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogliga sektorn.

Målet med denna workshop är att ge praktisk kunskap om hur man effektivt kan utforma en ansökan.

NÄR: Onsdag 9 oktober klockan 9:30 – 16:00
VAR: 7A Centralen Vasagatan, Stockholm (bredvid Centralstationen),
ANMÄLAN: Görs senast 1 oktober via följande länk >
Antalet platser är begränsat, anmäl dig redan idag.

Reseersättning utgår för rimliga kostnader. Tågresa uppmuntras.

För att göra workshopen relevant så bör du ha identifierat en eller flera lämpliga utlysningar och gärna formulerat en projektidé. I samband med bekräftelsen skickar arrangören information om några aktuella H2020 utlysningar.

Språk: Engelska och svenska (Informationsmaterial kommer att finnas på engelska)

Vid frågor kontakta:
Karl Jäghagen (karl.jaghagen@slu.se) och Lars Högbom (lars.hogbom@skogforsk.se)

SusFor ett samarbete mellan Skogsfakulteten på SLU och Skogforsk för lyfta resursen skog

Program

09:30 Registration and coffee
09:30 Introduction to workshop and tour de table

A short introduction to Horizon 2020

The Process
• The lifecycle of a project
• How proposals are selected
• The documents you need

Interpreting the Work Programme
• How to conceive projects which meet the objectives
• Balancing individual, consortium and funder objectives

12:00 – 13:00 Lunch

Structuring the proposal
• Addressing the impact criteria
• Developing the narrative
• Building a convincing partnership
• What to consider under outreach dissemination and exploitation

Preparing the proposal
• The fully organised proposal preparation
• Formalities
• Funding & Tenders Portal

16:00 End