Strategier för digitalisering i traditionella industrier Fotograf: Jonas Bilberg
Datum: 26/8

Strategier för digitalisering i traditionella industrier

Vad har digitalisering för effekt på hur företag konkurrerar och vad behöver etablerade företag som kommer från den fysiska världen göra för att framgent behålla konkurrenskraften? Joakim Björkdahl vid Chalmers tekniska högskola pratar om möjligheter och utmaningar med digitalisering, betydelsen av att hitta nya affärsmodeller och sätt att organisera, samt strategiska implikationer på kort och lång sikt.

Välkommen att delta i en seminarieserie på temat ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning. Seminarierna, som är fristående från varandra, hålls av ledande forskare vid fyra svenska universitet.

Arrangör: Vinnova, IMIT

NÄR: 26 augusti 2021 kl. 12:00-13:00
VAR: Digitalt
ANMÄLAN OCH PROGRAM: Hittas här >