Spillkarneval i Jakobstadsregionen, Finland
Datum: 22/2

Spillkarneval i Jakobstadsregionen, Finland

Varje år slänger företagen i finska Jakobstadsregionen spillmaterial för miljontals euro. Men allt fler börjar också visa ett intresse för att hitta nya lösningar på denna utmaning. Spillmaterial är ju nämligen bara resurser på fel plats och som det konstateras inom den cirkulära ekonomin är den enes spill den andres resurs.

För att öka möjligheterna till lokala innovationer och lokalt resursutnyttjande ordnas nu Jakobstadsregionens första spillkarneval!

På spillkarnevalen är regionens företag, stora som små och oberoende av bransch, välkomna att ställa ut sitt spillmaterial. Kanske kan just ert spill kan vara det som ett annat företag har behov av?

Spillkarnevalen ordnas onsdagen den 22.2.2023 kl. 13-16 i Campus Allegros aula. Utställarna kan kostnadsfritt visa upp sitt spill, informera om materialet – eller tjänsten ni erbjuder – samt naturligtvis ta del av andra utställares material. Och vem vet, kanske Jakobstadsregionens nästa innovation uppstår ur det spillmaterial som ni idag betalar för att bli av med?

Evenemanget är öppet för alla besökare (företag, organisationer, kreatörer, Oppfinnar-Jockar m.fl) som är intresserade av att på olika sätt ta tillvara det spillmaterial som finns i regionen.

NÄR: 22 februari klockan 13.00 – 16.00
VAR: Campus Allegros Aula, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad, Finland
ANMÄLAN: https://events.jakobstadsregionen.fi/event/WLww3/SV

Anmäl er som utställare till spillkarnevalen senast 15 februari (För att endast besöka karnevalen, krävs ingen förhandsanmälan.)

Ta gärna med er provexempel på ert spill. Vi erbjuder också företagen 5 minuter scentid för att berätta om ert spill.

Välkommen på Spillkarneval!