Smart industri – vilka är möjligheterna?
Datum: 17/1

Smart industri – vilka är möjligheterna?

Digitaliseringen ändrar spelplanen för alla branscher. Den öppnar bland mycket annat vägen för nya kunderbjudanden. Vilka är de nya möjligheterna för olika branscher? Vad kan de lära av varandra? Vilka samarbeten är nycklarna till framgång? Kom och ta del av svaren på seminariet Smart industri den 17 januari.

Innovation och förnyelse är delar av svensk industris DNA. Nu skapar digitaliseringen nya förutsättningar. Gamla arbetssätt måste omprövas och ledarskapet förnyas. Behovet av nya samarbeten blir allt tydligare.

  • Hur ska näringslivet i Värmland möta kompetensutmaningarna? Hur kan regionens attraktionskraft stärkas?
  • Vilka nya krav ställs på samverkan inom regionen? Vilka samarbeten behövs nationellt och globalt? Vilka nya samverkansplattformar krävs?
  • Vilka nya möjligheter innebär digitaliseringen?

Välkommen att bidra och initiera en framtidsinriktad dialog om digitalisering, smart industri och industri och näringsliv i Värmland med många interaktiva inslag. Eventet anordnas Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Smart industri och Business Värmland.

Program och medverkande

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Smart industri i Värmland – framtidsutmaningarna
Göran Österman, Investment Manager, Business Värmland, Marcus Elmer, Project Development Manager, Business Värmland, Johan Carlstedt, projektledare Smart industri, IVA

09:10 Smart industri – möjligheter till innovation och förnyelse
Per Cato Standal, vd, Reforcetech, Andreas Michalik, Affärsenhetschef projektlösningar inom processindustrin på Siemens

09:40 Samverkan – möjligheterna och behoven
Lennart Eberleh, koncerchef, Rottneros, Mikael Solberg, styrelseordförande, Cellcomb, Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet

Dialog och diskussion

10:20 Fika och mingel

10:40 Nya affärsmöjligheter – nya krav på företagsutveckling och kompetensförsörjning
Linda Take, vd Blue Future Sweden, Micael Ragnarsson, Director Technology Centers, BillerudKorsnäs, Ingrid Ivars, Investment Manager, Business Värmland

Dialog och diskussion

11:20 Summering och nästa steg
Ingrid Ivars, Micael Ragnarsson, Johan Sterte, Andreas Michalik, Linda Take

11.45 Mingellunch

Anmälan görs här

Läs mer om dagen…