Slutseminarium NärSkog 2 Slutseminarium Närskog
Datum: 1/9

Slutseminarium NärSkog 2

Välkommen till slutseminarie för projektet NärSkog 2 – berikat biokol från skogsindustriella restprodukter för gödsling av plantor och skogsmark.

Den 1 september 2022 är det dags för slutsemiarium för NärSkog 2. Under en eftermiddag kommer du få lyssna till resultat som projektgruppen kommit fram till och ta del av de olika perspektiv på forskningen samt möjligheter och utmaningar som stötts på under projektets gång.

Målet med projektet har varit att ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att upparbeta slam till biokol för att sedan berika det med aska och kväve för att få fram ett näringsmedel avsett för skog och plantor. Projektet har även syftat till att undersöka om det i och med detta är möjligt att få till en storskalig tillverkning av biokol.

En viktig drivkraft bakom projektet har varit att skapa större effekt av en produkt som idag ses om restprodukt och samtidigt bidra till de cirkulära materialströmmarna. Kan man minska mängden avfall vid exempelvis massabruk liksom användningen av mineralgödsel vid plantskolor och skogsbruk och istället ersätta det med biokol som återförs till skogen innebär det att kretsloppet sluts.

Projektet startade 2018 och består idag av representanter från hela kedjan av aktörer, vilket även det gör projektet unikt.

NärSkog 2 är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.

Här anmäler du dig till vårt fysiska seminarie: https://paperprovince.com/sugarcrm_events/narskog-slutevent-pa-plats/

Här anmäler du dig för att delta i seminariet digitalt via Zoom: https://paperprovince.com/sugarcrm_events/narskog2-slutevent-digitalt/

Datum: 1 september 2022

Tid: 13 – 16

Plats: Innovation Park

Sommargatan 101 a

65637 Karlstad

O.S.A: senast 30/8
Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com