Skogskonferens med fokus på jämställdhet
Datum: 11/5

Skogskonferens med fokus på jämställdhet

Den 11 maj genomför Skogslänet Västerbotten och Nolia AB en ny nationell jämställdhetskonferens.

Konferensen “Från implementering till resultat” är en fortsättning på den konferens som genomfördes 2018. Då togs det flera avstamp att sexism och snäva maskulinitetsnormer inte är något som hör hemma i skogssektorn och inte heller i samhället som stort.

Denna konferens syftar till att fortsätta problematisera de ojämställdhetsproblem som finns men också ge verktyg till hur ni kan arbeta mer inkluderande genom ett jämställdhetsperspektiv. Ni kommer bland annat få kunskap om hur maskulinitet skapas och återskapas men också testa nya sätt att arbeta och medvetet skapa önskvärd arbetsplatskultur. Det handlar om att (våga) implementera, utvärdera och efterfråga ett jämställdhetsperspektiv i hela värdekedjan.

NÄR: 11 maj 8.15 – 13.00
VAR: Digitalt
ANMÄLAN: Görs här

Konferensen är kostnadsfri.

Mer information och program hittar du på eventsidan på skogsnolia.se/skogskonferens

Klicka här för att ladda ner inbjudan och program som pdf.