Resurs- och energioptimering i processer
Datum: 24/2

Resurs- och energioptimering i processer

Välkommen till BioInnovations och Bothnia Bioindustries Clusters digitala seminariumsserie  Resurssmart industri, del 1: Resurs-/energioptimering i processer om resurs-/energioptimering i processer.

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången på rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor.

Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning.

Här får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter.

Agenda och mer information hittar du på eventwebben

NÄR: 24 februari klockan 8.30 – 12.00
VAR: Digitalt
PRIS: Kostnadsfritt
ANMÄLAN: Görs här

Vill du pitcha?

Har du frågor om seminariet eller vill pitcha en tekniklösning, kontakta Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park och klustersamordnare Bothnia Bioindustries Cluster, e-post: ulf.westerberg@piteasciencepark.se, tfn: 070-537 22 00.

Om Resurssmart Industri

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, Paper Province, Lubirc, Klimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först ut som värd är Bothnia Bioindustries Cluster och Piteå Science Park. Läs mer om seminarieserien här.