Seminarieserien CTF 35: Hur gynnar vi mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat?
Datum: 29/9

Seminarieserien CTF 35: Hur gynnar vi mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat?

Centrum för tjänsteforskning, CTF, på Karlstads universitet bjuder in till ett digitalt seminarium på temat beteendeförändring den 29 september. Seminariet är det andra i seminarieserien ”CTF 35” och denna gång är det fokus på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden ur ett samhällsperspektiv.

För en hållbar samhällsutveckling krävs att människor och organisationer ändrar sina vardagliga beteenden. Då behövs det produkter och tjänster som stöttar denna förändring och som får fler att välja rätt, det vill säga mer hållbart. Frågan är hur och vad visar forskningen?

Om det handlar vårt andra seminarium i seminarieserien ”CTF 35” där vi lyfter fram aktuell forskning som tar sin utgångspunkt i att lösa nutida och framtida samhällsutmaningar. Vi kommer få lyssna till forskare som studerar beteendeförändringar, digitalisering och tjänsteutveckling med koppling till klimat och hälsa. Forskning som syftar till att utveckla ny kunskap om hur man kan stötta och utveckla tjänster som hjälper människor och organisationer till hållbara beteendeförändringar med fokus på hälsa och klimat och Agenda 2030.

Det här seminariet vänder sig till verksamma inom näringsliv, offentlig sektor och till politiker som vill driva förändring och innovation samt människor som vill förändra sina vanor och beteenden för en mer hållbar framtid. Seminariet hålls på svenska med möjlighet att ställa frågor på engelska.

NÄR: 29 september klockan 11.00 – 12.00
VAR: Online via Zoom
ANMÄLAN: Seminariet är öppet för alla. Det kostar inget att delta, men anmälan krävs för att få en Zoom-länk. Anmäl dig på eventsidan på kau.se

Program

  • Välkommen – moderator Charlotte Bäccman, lektor i psykologi
  • Beteendeförändringar – Erik Wästlund, docent i psykologi
  • Digitaliseringens möjligheter för att främja hållbara beteenden och hälsa – Linda Bergkvist, lektor i informatik
  • Förpackningens roll för minskat matsvinn – Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem
  • Så kan sopsortering och återvinning underlättas för konsumenten – Helén Williams, docent i miljö- och energisystem
  • Frågor, summering och avslut

Om seminarieserien

Seminarieserien ”CTF 35” pågår under hösten 2021 och avslutas i december. Datum och teman för kommande seminarier publiceras löpande på ctf.kau.se. Syftet med seminarierna är att uppmärksamma CTF:s 35 års jubileum, upplysa, inspirera och ge en insikt i aktuell forskning. Läs mer på kau.se

Kontakt: Linda Fridberg, linda.fridberg@kau.se, 054-700 1555.