Seminarieserie kring hållbart företagande – INSTÄLLT
Datum: 17/11

Seminarieserie kring hållbart företagande – INSTÄLLT

Seminariet är inställt på grund av den utökade corona-spridningen

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Region Värmlands projekt “Miljödriven tillväxt i Värmland” bjuder in till seminarieserien “Hållbart företagande” med tre fysiska träffar. Träffarna hålls på olika platser i Värmland.

Förutom intressanta föredrag erbjuds deltagarna personlig vägledning av erfarna miljökonsulter under seminarieseriens gång.

Den första träffen tar upp vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

  • Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
  • Hur du blir en attraktivare arbetsgivare, stärker dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
  • Blir bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

När?

17 november klockan 15.00

Var?

Samhällsbyggnadshuset, Karlstads Kommunhus, Gustaf Lovéns gata 30

Anmälan

Anmäl er till maria.lindeberg@regionvarmland.se eller ring 073-071 01 97.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

Du kan även anmäla dig till samma träff i Kristinehamn den 11 november, läs mer HÄR eller i Forshaga/Kil (vi uppdaterar när det är klart var och när träffen i Forshaga/Kil kommer att hållas)

Fortsatta träffar under hösten

Seminarieserien fortsätter under hösten. Du kan välja att vara med på en, två eller alla tre träffarna. Datum på träff nummer två och tre meddelas senare. Ämnen som tas upp är:

Hur jobbar jag hållbart?

  • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
  • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
  • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

Hur blir mitt företag mer konkurrenskraftigt och utvecklingsbenäget?

  • Det mångkulturella, agila och innovativa företaget –vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.