Samarbeta inom Horisont Europa – informationsdagar
Datum: 28/6 - 9/7

Samarbeta inom Horisont Europa – informationsdagar

Är du intresserad av att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa? 28 juni – 9 juli arrangerar EU-kommissionen informationsdagar för dig som vill veta mer om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Information ges om finansieringsinstrumenten, processer och om nyheter i Horisont Europa.

EU-kommissionens tematiska informationsdagar om Horisont Europa riktar sig till potentiella sökande och andra intressenter som vill veta mer om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Du kommer att få information om finansieringsinstrumenten, processer och nyheter i Horisont Europa samt få möjligheten att ställa frågor.

Informationsdagarna kommer att behandla nio olika teman, antingen ett specifikt tematiskt område (de så kallade klusterna) eller en del av det nya programmet.

NÄR: 28 juni – 9 juli
VAR: Online

Det krävs ingen registrering för att delta i informationsdagarna.

De respektive informationsdagarna hålls:

  • 28 juni – Forskningsinfrastrukturer
  • 29 och 30 juni – Digitala frågor, industri och rymden (kluster 4)
  • 30 juni – Civil säkerhet för samhället (kluster 3)
  • 1 juli – Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (kluster 2)
  • 1 juli – Marie Skłodowska Curie Actions – vad är nytt i Horisont Europa?
  • 2 juli – Hälsa (kluster 1)
  • 5 och 6 juli – Klimat, energi och mobilitet (kluster 5)
  • 7 och 8 juli – Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (kluster 6)
  • 9 juli – Det europeiska forskningsområdet (ERA) och breddning av deltagandet

 

Läs mer  på Informationsdagarnas webbplats: horizon-europe-infodays2021.eu