Rebecka Carlsson – Exponentiell klimatomställning
Datum: 9/12

Rebecka Carlsson – Exponentiell klimatomställning

Hållbarhet har bara börjat och de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Vad kommer det innebära för er affärsutveckling?

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag? Samtidigt som den teknologiska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller, blir hållbarhet en dispruptiv kraft. På bara tre decennier ska världsekonomin bli helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?

Rebecka Carlsson har medgrundat en handfull hållbarhetsföretag, utbildats vid Singularity University på NASA och varit politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister samt vice statsminister. Idag är Rebecka rådgivare till startups och företag som vill utveckla pionjärt hållbara affärsmodeller som drar nytta av framtidstrender och exponentiella teknologier.

Under inspirationsföreläsningen och workshopen kommer du att få djupdyka i hållbarhet och hur det påverkar ditt företags affärsutveckling. Du kan delta på plats i hörsalen eller digitalt.

NÄR: 9 december klockan 09:00 – 12:00
VAR: Hörsalen, Dalarna Science Park eller digitalt
ANMÄLAN: Görs här senast 7 december.

Program

9.00 – 9.45 Inspirationsföreläsning

9.45 – 10.00 Paus

10.00 – 12.00 Workshop

Kaffe serveras från kl.8.30 för dig som deltar på plats. Välkommen att mingla före föreläsningen.

Eventet finansieras av Europeiska Regionalfonden och Region Dalarna.