Räcker virket från skogen?
Datum: 19/4

Räcker virket från skogen?

Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till det fossilfria samhället, utveckling av den cirkulära ekonomin, gröna kemikalier och ökande avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen ska räcka till mycket. Gör den det? Vilka strategier bör industrin satsa på?

Välkommen på ett seminarium som belyser prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet.

Seminariet är ett samarrangemang mellan IVAs Avdelning VIII för skogsnäringens teknik och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Inledning: Ola Hildingsson, fd VD Domsjö Fabriker

Prognoser över framtida virkesbalanser i nordeuropa och global: Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk, Petteri Pihlajamäki, Director at Pöyry Management Consulting, Karl Duvemo, Planeringsspecialist SCA

Nya industrikoncept och dess påverkan på virkesbalansen: Jonas Joelsson, Systemanalytiker SP Processum/RISE

Omvärldsanalys: Peter Holmgren, fd Director General, CIFOR

Ökande efterfrågan på naturvård skärper konkurrensen om träden. Vilka marknadslösningar har industrin att tillgå för ett ökat virkesflöde? Håkan Larsson, fd Skogsdirektör Södra

Debatt: Moderator Ola Hildingsson

Tid & Plats

Tid: Torsdag den 19 april 2018 13:00 – 15:00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Mer information och anmälan hittar du här.