Datum: 29/5 - 31/5

PulPaper – internationellt evenemang för skogsindustrin

PulPaper är ett evenemang för skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors 2931 maj 2018. Det utgör en global mötesplats där branschproffs från hela världen bekantar sig med innovationer, lär sig nytt och nätverkar sinsemellan. PulPaper består av en utställning, ett konferensprogram, kvällsprogram  samt exkursioner till produktionsanläggningar där nya investeringar gjorts.

Under den tre dagar långa konferensen föreläser 40 experter, forskare och representanter för företag om bland annat genombrottsinnovationer inom branschen, utvecklandet av bioraffinaderier, förändringar i konsumentbeteendet och digitaliseringens möjligheter. Forskarna presenterar aktuella forskningsresultat och skapar en vision om framtidens affärsmöjligheter. Företagen ger praktiska exempel på nya sätt att arbeta, vilket erbjuder konkreta kontaktytor.

Tisdagen den 29 maj arrangeras seminarierna Business Forum och 3D Printing of Biomaterials.

Under de här dagarna ordnas även PacTec som presenterar förpackningsbranschen samt det nya evenemanget Wood & Bioenergy inom mekanisk träförädling och bioenergi.

Läs mer här