PulPaper blir digitalt i april – och fysiska mässan skjuts upp
Datum: 29/4

PulPaper blir digitalt i april – och fysiska mässan skjuts upp

PulPaper i Helsingfors är en välbekant mässa för alla som arbetar i massa- och pappersindustrin. En mötesplats där människor från hela världen bekantar sig med innovationer och nätverkar sinsemellan. På grund av pandemin ersätts årets mässa med ett digitalt evenemang och den fysiska PulPaper flyttas fram ett år.

PulPaper är ett av de ledande evenemangen inom skogsindustrin. Sist det arrangerades 2018 samlades utställare från 28 olika länder och besökare från 50 länder. Nu har arrangörerna beslutat att skjuta fram årets mässa till den 29-30 mars 2022.

Men vi slipper vänta i ett helt år, för redan den 29 april i år anordnas ett digitalt evenemang där de bästa bitarna erbjuds i förväg. Temat är Building tomorrow’s bioeconomy.

– Det digitala evenemanget gör det möjligt för företag att träffa potentiella kunder och besökare kan följa intressanta program. Vi presenterar nästa års teman genom att i förväg visa utvalda inslag, säger Marcus Bergström, försäljningsansvarig på Messukeskus, som arrangerar PulPaper.

Anmäl dig här

Det digitala pre-PulPaper är gratis för besökare.

Anmäl dig eller registrera dig som utställare här: www.pulpaper.fi

PulPaper 2022

Det fysiska PulPaper-evenemanget anordnas  29-31 mars 2022  samtidigt med två andra intressanta mässor; ChemBio Finland och kemikaliesäkerhetsforumet Helsinki Chemicals Forum.

För mer information, kontakta Patrik Löwstedt, Messukeskus patrik.lowstedt@messukeskus.com