Datum: 22/9

PiiA Summit 2021

PiiA Summit är PiiAs årskonferens med syfte att lyfta de satsningar som sker inom PiiAs område; digitalisering av svensk processindustri.

Vi får bland annat höra mer om hur IndTech är en möjliggörare för en mer hållbar industri. Azimeh Sefidcon som är forskningschef Cloud System & plattformar på Ericsson är en av talarna. Hon har en doktorsexamen inom  engineering och intelligent networks, hon har ett djupt intresse för och kunskap om automation och digitalisering inom industrin.

Det arrangeras även en paneldiskussion kring hur resultat från FUI-arbetet på bästa sätt tas till vara på i industrin. Paneldeltagare är Mikael Walter, System technology manager på Boliden, Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret  och Mikael Dahlgren, Forskningschef, ABB Sverige.

Presentationerna varvas under förmiddagen med korta filmer från PiiA-finansierade projekt och eventet sker helt digitalt.

NÄR: 22 september 9.00 – 11.00

VAR: Digitalt

PRIS: Gratis

ANMÄLAN: Anmäl dig här.