Paper Province finansieringsträff: Explore & Expand workshop.
Datum: 24/5

Paper Province finansieringsträff: Explore & Expand workshop.

Den 24 maj bjuder Paper Province in till finansieringsträff inom ramen för BioEconomy Ventures.

Paper Province är en av 20 utvalda, europeiska ambassadörer som under våren kommer att hålla en första Explore & Expand Workshop där start ups får möjlighet att pitcha sin verksamhet för presumtiva investerare. BioEconomy Ventures syftar till att skapa ett ekosystem för entreprenörer inom den biobaserade industrin genom att erbjuda stöd, förmedling och nätverkstjänster till berörda intressenter.

Bioeconomy Ventures-konsortiet planerar att inom en 30-månadersperiod inrätta ett ramverk som ska skapa samarbete mellan nystartade företag/spin-offs, investerare och samhället och ge holistiskt stöd till det framväxande ekosystemet inom den biobaserade industrin.

Preliminärt schema:

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 15.00: Pitcher för investerare

Plats: Elite Stadshotellet Karlstad

Läs mer  här om Bioeconomy Ventures.

This project has received funding from the Bio-based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101023260. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio-based Industries Consortium.

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com