Nätverksträff om kompetens och samverkan
Datum: 31/5

Nätverksträff om kompetens och samverkan

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för Paper Province medlemsföretag och något vi måste jobba med tillsammans. Därför har vi skapat ett forum där vi kan träffas och diskutera gemensamma frågor kring kompetens. Välkommen att medverka på vårt möte 31 maj!

I kompetensnätverket diskuterar vi gemensamma frågor och gör gemensamma aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Det är nätverkets medlemmar som styr vilka frågor som ska diskuteras och hur ofta vi ska ses. Vill du delta? Då ska du kontakta Kristine Seger på k.seger@paperprovince.com.

På den här tillfället medverkar bland andra Lars Löfquist, HR direktör på Nordic Paper, för att lyfta idéer kring hur nätverket kan samverka kring vidareutbildning av operatörer.

Vi kommer också att diskutera vilka utbildningar som saknas och hur vi arbetsgivare kan samverka för att ge värdefull input till utbildningsanordnare.

NÄR: 31 maj klockan 9.00 – 10.00
VAR: Online