Nätverksträff med fokus kommunikation och kompetens
Datum: 7/2

Nätverksträff med fokus kommunikation och kompetens

7 februari bjuder Paper Province in deltagare från Kommunikationsnätverket och Kompetensnätverket till ett gemensamt möte och en workshop kring talangattraktion.

Vi träffas i Karlstad för att diskutera gemensamma punkter kopplat till kompetens och attraktion. Vi kommer workshoppa kring vilka aktiviteter vi kan och bör samverka kring framåt. Inför mötet är det bra om du funderar igenom vart ditt företag ser störst behov av insatser med koppling till detta tema och tar med idéer på möjliga gemensamma aktiviteter.

För att medverka i något av nätverken behöver ditt företag vara medlemmar i Paper Province. Anmäl ditt intresse till Annica Åman eller Sandra Sundbäck.

NÄR: 7 februari kl. 10.00 – 12.00
VAR: Karlstad Innovation Park