MIRAI 2.0 Research and Innovation week
Datum: 7/6 - 11/6

MIRAI 2.0 Research and Innovation week

7-11 juni står Göteborgs Universitet värd för den digitala konferensen MIRAI 2.0 Research and Innovation week. Karlstads Universitet är medarrangör till konferensen där även två forskare vid Karlstads Universitet talar.

Forskarna från Karlstads Universitet är Avit Bhowmik, från Centrum för forskning om samhällsrisker, som ska tala om hållbar samhällsutveckling och Ali Mohammadi från Pro2BE , som ska tala om biokol.

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet MIRAI 2.0 som är ett samarbete mellan Sverige och Japan och samlar forskare inom olika temaområden. Ett av dessa områden är hållbarhet där forskarna från KAU kommer prata.

En ytterligare målsättning med konferensen är att så frön till samarbetsprojekt mellan Sverige och Japan, som MIRAI sedan kan stödja.

Konferensen sker via Zoom och samlar representanter från de medverkande universiteten i Sverige och Japan tillsammans med branschfolk och andra intressenter.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Anmälan senast 6 juni.