Lunchwebinarium: Jämställdhet i skogsbranschen
Datum: 21/10

Lunchwebinarium: Jämställdhet i skogsbranschen

Välkommen till ett lunchwebbinarium som syftar till att ge utrymme för tankar, inspel och samtal kring skogsbranschens roll och utmaningar i såväl jämställdhetsarbetet som i samhällsomvandlingen i stort. Arrangör är projektet Jämställdhet i skogsbranschen.

Tre av skogsbranschens aktörer i olika storlek med skilda ägarstrukturer och verksamheter – med samma ambitioner om att bli framgångsrika i sitt jämställdhetsarbete. Vad skiljer och vad förenar i arbetssätt och strategier?

NÄR: 21 oktober 12.00-13.00
VAR: Online via Teams eller på plats i Sundsvall
Webinariet sänds från restaurangen på Grönborg, Campus i Sundsvall, välkommen även på plats 11.30-13.30 för lunch och samtal, lunch handlar en själv i serveringen så sitter vi vid gemensamma bord.
ANMÄLAN: Anmälan sker här >

Medverkande:

Fredrik Granath, VD Rundvirke Skog
Jonas Mårtensson, VD SCA Skog
Mattias Persson, VD Nätraälven

Mer information

Webinariet sker via teams, länk skickas ut någon dag innan mötet, ingen deltagaravgift. Kontaktperson är Susanne Öberg, 070-6413005, susanne@susanneoberg.com

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften.

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.