Lunchwebinarium: Jämställdhet i skogsbranschen
Datum: 4/4

Lunchwebinarium: Jämställdhet i skogsbranschen

Vi tror att Jämställdhet i skogsbranschen är landets första branschgemensamma jämställdhetsarbete som är drivet av näringslivets aktörer och vill gärna dela med oss av de erfarenheter vi gjort under de här åren.

Processledare Susanne Öberg presenterar rapporten Branschgemensamt jämställdhetsarbete – en konklusion av det som varit framgångsrikt, av det vi lärt oss när vi fått göra omtag och av det som vi skulle gjort annorlunda om vi skulle fått börja idag. Medskick och erfarenheter från initiativtagare till det gemensamma arbetet.

NÄR: 4 april 12.00-13.00
VAR: Online via Teams, länk skickas ut någon dag innan mötet, ingen deltagaravgift.
ANMÄLAN:Kontaktperson och anmälan Susanne Öberg, 070-6413005, susanne@susanneoberg.com

Medverkande:

  • Olov Eriksson, förvaltningsområdeschef Norra Skog
  • Jonas Mårtensson, VD SCA Skog
  • Mathias Westerlund, regionchef Holmen Skog
  • Berit Högman, landshövding Västernorrland
  • Anna Schönström, ordförande NYKS
  • Karin Frejarö, enhetschef länsstyrelsen Västernorrland
  • Malin Vedin, strateg region Västernorrland
  • Fredrick Lundqvist, distriktschef Skogstyrelsen

Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Projektet startade hösten 2020 och avslutas våren 2023.

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven Skog, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.