Lansering Horisont Europa
Datum: 10/2

Lansering Horisont Europa

Välkommen till den svenska lanseringen av Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Under dagen kan du ta del av presentationer och diskussioner som belyser olika delar och perspektiv av Horisont Europa. Det blir en fördjupning i ramprogrammet som politiskt instrument och strategier för deltagande. Arrangörer är Vinnova, Energimyndigheten, Fomas, Forte, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen.

NÄR: Onsdagen den 10 februari, kl. 09.30 – 16.00
VAR: Online

Läs mer och anmäl dig här.

Om Horisont Europa

Horisont Europa tar vid där det tidigare programmet Horisont 2020 slutar. Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande EU-aktörer i andra länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

Detta görs med medborgaren i centrum. Forskare får möjlighet att förverkliga idéer inom forskning och innovation. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.